Tag Archives: gränskontroll

Ska Sverige stänga gränsen och vad betyder detta egentligen?

“Är Sverige redo att handskas med konsekvenserna av att temporärt säga nej till asylrätten och få tiotusentals flyktingar att behöva återvända till någon annastans i Europa, och konsekvenserna detta har för de andra länderna?”